Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

msrysia

November 13 2014

msrysia
msrysia
3627 9863
Reposted fromhappy-hippie happy-hippie viawariatka wariatka
msrysia
5798 1e1d
Reposted fromxfrd xfrd viawariatka wariatka
msrysia
9004 211d 500
Reposted fromacv acv viawariatka wariatka
msrysia
6260 fdb7
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viawariatka wariatka
msrysia
7564 50f3
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viawariatka wariatka
msrysia
4225 d966
how could you not repost this. no weź
Reposted fromOoliv Ooliv viawariatka wariatka
msrysia
4378 91a5
Reposted fromnictuniema nictuniema viawariatka wariatka
msrysia
7426 5984
msrysia
2614 e6b9 500
Reposted fromBrahmi Brahmi viawariatka wariatka
msrysia
Reposted fromnfading nfading viawariatka wariatka
msrysia
8569 7840 500
Reposted fromIriss Iriss viawariatka wariatka
msrysia

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawariatka wariatka
msrysia
7146 5d56
Reposted fromolololo olololo viawariatka wariatka
msrysia
5600 5d14
jak to zrobić ...
Reposted fromtez tez viawariatka wariatka
msrysia
4023 39cb 500
Reposted fromwecouldbeclose wecouldbeclose viawariatka wariatka
msrysia
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viawariatka wariatka
msrysia
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromumorusana umorusana viawariatka wariatka
msrysia
Nie oceniaj ludzi po zachowaniu w tłumie. Poczekaj, aż zobaczysz jacy są w chwili, gdy robi się późno i cicho.
Reposted fromirmelin irmelin viawariatka wariatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl